COleControl::OnTextChanged

wirtualne nieważne OnTextChanged ( );

Uwagi

Wywołana w ramach zmianie zapasów wartość właściwości Caption lub tekst. Domyślna implementacja wywołuje InvalidateControl.

Zastąpić tej funkcji, jeśli chcesz, aby powiadomienia po tej zmiany właściwości.

Omówienie COleControl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleControl::SetText, COleControl::InternalGetText, COleControl::InvalidateControl

Index