COleControl::OnSetExtent

wirtualne BOOL OnSetExtent ( LPSIZEL lpSizeL );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli zmiany rozmiaru została przyjęta; inny sposób 0.

Parametry

lpSizeL

 Wskaźnik do struktury SIZEL , który używa długiej całkowite do reprezentowania szerokość i wysokość kontroli, wyrażone w jednostkach HIMETRIC.

Uwagi

Nazywane w ramach, gdy zakres kontroli musi zostać zmieniony z wywołania IOleObject::SetExtent. Domyślna implementacja uchwyty, zmiana rozmiaru formantu zakres. Jeśli formant jest aktywny w miejscu, następnie wykonano wywołanie do kontenera OnPosRectChanged.

Zastąpić funkcja ta służy do zmiany domyślnego rozmiaru formantu.

Omówienie COleControl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index