COleControl::OnSetClientSite

wirtualne nieważne OnSetClientSite ( );

Uwagi

Wywołany w ramach po pojemnika została wywołana funkcja IOleControl::SetClientSite formantu. Domyślnie OnSetClientSite sprawdza, czy właściwości ścieżki danych są ładowane i, jeśli są, wywołaniaDoDataPathPropExchange.

Zastąpić tę funkcję do wykonaj wszelkie specjalne przetwarzanie tego powiadomienia. W szczególności przesłonięcia ta funkcja powinna wywołać klasy podstawowej.

Omówienie COleControl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index