COleControl::OnResetState

wirtualne nieważne OnResetState ( );

Uwagi

Wywołany przez ramy, kiedy właściwości formantu powinna być ustawiona na ich wartości domyślne. Domyślna implementacja wywołuje DoPropExchange, przekazując obiekt CPropExchange , który powoduje, że właściwości, aby ustawić wartości domyślne.

Pisarz kontroli można wstawić kod inicjujący dla formantu OLE w to wykonać. Ta funkcja zostaje wywołana, gdy IPersistStream::Load lub IPersistStorage::Load nie powiedzie się, lub IPersistStreamInit::InitNew lub IPersistStorage::InitNew jest nazywany, bez pierwsze wywołanie IPersistStream::Load lub IPersistStorage::Load.

Omówienie COleControl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleControl::OnSetClientSite

Index