COleControl::OnRenderGlobalData

wirtualne BOOL OnRenderGlobalData ( LPFORMATETC lpFormatEtc, HGLOBAL * phGlobal );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; inny sposób 0.

Parametry

lpFormatEtc

Punkty do struktura FORMATETC określając format, w którym złożono wniosek o informacje.

phGlobal

Punkty do dojścia do globalnej pamięci, w której dane są zwracane. Jeśli nie pamięci została przydzielona, ten parametr może być NULL.

Uwagi

Wywoływany przez ram w celu pobrania danych w określonym formacie, gdy określony nośnik jest globalnej pamięci. Określony format jest jednym wcześniej umieszczone w obiekt formantu przy użyciu funkcji członek DelayRenderData dla renderowania opóźnione. Domyślna implementacja tej funkcji po prostu zwraca wartość FALSE.

Jeśli phGlobal ma wartość NULL, następnie nowy HGLOBAL należy przydzielonych i zwracane w phGlobal. W przeciwnym razie HGLOBAL określonej przez phGlobal powinna być wypełniona danych. Ilość danych umieszczonych w HGLOBAL nie może przekraczać bieżący rozmiar bloku pamięci. Ponadto bloku nie zostanie przyznana o większym rozmiarze.

Zastąpić tę funkcję do dostarczenia danych żądanego formatu i średniej. W zależności od danych można zastąpić jednym z pozostałych wersji tej funkcji w zamian. Jeśli chcesz obsługiwać wielu nośnikach, zastąpić OnRenderData. Jeśli dane w pliku lub o zmiennym rozmiarze, zastąpić OnRenderFileData.

Aby uzyskać więcej informacji zobacz temat struktura FORMATETC w dokumentacji OLE.

Omówienie COleControl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleControl::OnRenderFileData, COleControl::OnRenderData

Index