COleControl::OnQueryHitRect

wirtualne BOOL OnQueryHitRect ( DWORD dwAspect, LPCRECT pRectBounds, LPCRECT prcLoc, LONG lCloseHint, DWORD * pHitResult );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli pomyślnie zwracany jest wynikiem trafień; inny sposób 0.

Parametry

dwAspect

Określa, w jaki sposób obiektu jest reprezentowany. Prawidłowe wartości są pobierane z wyliczenia DVASPECT lub DVASPECT2.

pRectBounds

Wskaźnik do struktury RECT , określając prostokąta obwiedni obszaru klienckiego formantu OLE.

prcLoc

Wskaźnik do struktury RECT , określając prostokąt mają być sprawdzane hitem (zbieżność z prostokąta obiekt), względem lewego górnego rogu obiektu.

lCloseHint

Nie używany.

pHitResult

Wskaźnik wyniku kwerendy trafień. Jedna z następujących wartości:

Uwagi

Wywoływany przez ramy w odpowiedzi na wniosek IViewObjectEx::QueryHitRect kontenera. Sprawdza, czy obiektu wyświetlanego prostokąt pokrywa się z każdym punktem w danym prostokąta (liczba wyświetleń prostokąta). QueryHitRect może być zastąpiona badania trafienia nieprostokątnym obiektów.

Omówienie COleControl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleControl::OnQueryHitPoint

Index