COleControl::OnProperties

wirtualne BOOL OnProperties ( LPMSG lpMsg, HWND hWndParent, LPCRECT lpRect );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli wywołanie zakończyło się pomyślnie; inny sposób 0.

Parametry

lpMsg

Wskaźnik komunikat systemu Windows, która wywołała zlecenia.

hWndParent

Dojście do okna nadrzędnego formantu.

lpRect

Wskaźnik prostokąt używane w kontenerze.

Uwagi

Wywoływany przez ramy, gdy zlecenie właściwości formantu została przywołana przez kontener. Domyślna implementacja wyświetla okno dialogowe właściwości Modalny.

Omówienie COleControl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index