COleControl::OnMnemonic

wirtualne nieważne OnMnemonic ( LPMSG pMsg );

Parametry

pMsg

Wskaźnik do wiadomości Windows generowanych przez mnemoniczny naciśnięcie klawisza.

Uwagi

Wywołany przez ramy, kiedy kontenera wykrył, że kluczem mnemoniczny formant OLE został wciśnięty.

Omówienie COleControl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index