COleControl::OnKeyPressEvent

wirtualne nieważne OnKeyPressEvent ( USHORT nChar );

Parametry

nChar

Zawiera wartość kod klucza wirtualnego naciśnięcia klawisza.

Uwagi

Wywołana w ramach po zapasów, które opalane gazem zdarzenie KeyPress. Należy zauważyć, że wartość nChar mógł zostać zmodyfikowany przez kontener.

Zastąpić tę funkcję, jeśli powiadomienie po wystąpieniu tego zdarzenia.

Omówienie COleControl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleControl::FireKeyPress

Index