COleControl::OnInactiveSetCursor

wirtualne BOOL OnInactiveSetCursor ( LPCRECT lprcBounds, długie x, długie y, DWORD dwMouseMsg, BOOL bSetAlways );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; inny sposób 0.

Parametry

lprcBounds

Obiekt stanowią granic prostokąt, klient współrzędne okna zawierającego. Informuje obiekt jej dokładne położenie i rozmiar na ekranie Odebrano komunikat WM_SETCURSOR.

x

Współrzędna x myszy lokalizacji klienta współrzędne okna zawierającego.

y

Współrzędna y myszy lokalizacji klienta współrzędne okna zawierającego.

dwMouseMsg

Identyfikator wiadomości myszy, dla którego wystąpił WM_SETCURSOR.

bSetAlways

Określa, czy obiekt należy ustawić kursor. Jeśli TRUE, obiekt musi ustawić kursor; Jeśli Fałsz, kursor nie jest zmuszony do ustaw kursor i powinien zwrócić S_FALSE w takim przypadku.

Uwagi

Wywoływany przez kontener dla nieaktywnych obiekt pod wskaźnikiem myszy na odebranie komunikatu WM_SETCURSOR . Należy zauważyć, że współrzędne klienta okna (w pikselach) są używane do przekazania pozycji kursora myszy. To jest się możliwe wskutek również przekazywanie prostokąta obwiedni obiektu w tym samym układzie współrzędnych.

Omówienie COleControl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleControl::GetActivationPolicy, COleControl::OnInactiveMouseMove

Index