COleControl::OnInactiveMouseMove

wirtualnej OnInactiveMouseMove void ( LPCRECT lprcBounds, długie x, długie y, DWORD dwKeyState );

Parametry

lprcBounds

Obiekt stanowią granic prostokąt, klient współrzędne okna zawierającego. Informuje obiekt jej dokładne położenie i rozmiar na ekranie Odebrano komunikat WM_MOUSEMOVE.

x

Współrzędna x myszy lokalizacji klienta współrzędne okna zawierającego.

y

Współrzędna y myszy lokalizacji klienta współrzędne okna zawierającego.

dwKeyState

Określa bieżący stan modyfikatora klawiszy na klawiaturze. Prawidłowe wartości może być kombinacją tych flag, MK_CONTROL, MK_SHIFT, MK_ALT, MK_BUTTON, MK_LBUTTON, MK_MBUTTONi MK_RBUTTON.

Uwagi

Wywoływany przez kontener dla nieaktywnych obiekt pod wskaźnikiem myszy na odebranie komunikatu WM_MOUSEMOVE . Należy zauważyć, że współrzędne klienta okna (w pikselach) są używane do przekazania pozycji kursora myszy. To jest się możliwe wskutek również przekazywanie prostokąta obwiedni obiektu w tym samym układzie współrzędnych.

Omówienie COleControl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleControl::GetActivationPolicy, COleControl::OnInactiveSetCursor

Index