COleControl::OnGetViewStatus

wirtualne DWORD OnGetViewStatus ( );

Wartość zwracany

Jedna z wartości wyliczenia VIEWSTATUS w przypadku powodzenia; przeciwnym razie 0. Możliwe wartości to dowolna kombinacja następujących:

VIEWSTATUS_OPAQUE

Obiekt jest całkowicie nieprzezroczysty. Jeśli ten bit nie jest ustawiona, obiekt zawiera przezroczystymi częściami. Ten bit dotyczy tylko do aspektów związanych z zawartością, a nie do DVASPECT_ICON lub DVASPECT_DOCPRINT.

VIEWSTATUS_SOLIDBKGND

Obiekt ma jednolity podkład barwny (składająca się pełny kolor, nie wzorka pędzla). Ten bit ma znaczenie tylko wtedy, gdy VIEWSTATUS_OPAQUE jest ustawiona i stosuje się tylko do aspektów związanych z zawartości i nie do DVASPECT_ICON lub DVASPECT_DOCPRINT.

VIEWSTATUS_DVASPECTOPAQUE

Obiekt obsługuje DVASPECT_OPAQUE. Wszystkie IViewObjectEx metody, które proporcji rysunku jako parametr może być wywołany z tego aspektu.

VIEWSTATUS_DVASPECTTRANSPARENT

Obiekt obsługuje DVASPECT_TRANSPARENT. Wszystkie IViewObjectEx metody, które proporcji rysunku jako parametr może być wywołany z tego aspektu.

Uwagi

Wywoływany przez ramy w odpowiedzi na wniosek IViewObjectEx::GetViewStatus kontenera. Zastąpić tę funkcję, jeśli formantu używa dwuprzebiegowego rysunku. Domyślna implementacja zwraca VIEWSTATUS_OPAQUE.

Omówienie COleControl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też  DVASPECT

Index