COleControl::OnGetViewRect

wirtualne BOOL OnGetViewRect ( DWORD dwAspect, LPRECTL pRect );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli pomyślnie zwracany jest prostokąt o rozmiarze do obiektu; inny sposób 0.

Parametry

dwAspect

DWORD opisujące, które tworzą lub proporcji obiektu ma być wyświetlany. Prawidłowe wartości są pobierane z wyliczenia DVASPECT lub DVASPECT2

pRect

Punkty do RECTL Struktura określająca prostokąt, w którym należy wyciągnąć obiektu. Ten parametr określa położenie i rozciągnięcie obiektu.

Uwagi

Wywoływany przez ramy w odpowiedzi na wniosek IViewObjectEx::GetRect kontenera. Rozmiar obiektu jest konwertowane przez OnGetViewRect na prostokąta, począwszy od określonej pozycji (wartością domyślną jest lewym górnym rogu ekranu). Zastąpić tę funkcję, jeśli formantu używa dwuprzebiegowego rysunku i jego części nieprzezroczyste i przejrzyste mają różne wymiary.

Omówienie COleControl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleControl::OnGetViewExtent

Index