COleControl::OnGetViewExtent

wirtualne BOOL OnGetViewExtent ( DWORD dwDrawAspect, długie wartość lindex., DVTARGETDEVICE * od początku okresu, LPSIZEL lpsizel );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli pomyślnie zwracana jest informacja o stopniu; inny sposób 0.

Parametry

dwDrawAspect

DWORD opisujące, które tworzą lub proporcji obiektu ma być wyświetlany. Prawidłowe wartości są pobierane z wyliczenia DVASPECT lub DVASPECT2.

wartość lindex.

Część obiektu, który jest przedmiotem zainteresowania. Obecnie tylko –1 jest prawidłowa.

od początku okresu

Punkty do struktury DVTARGETDEVICE definiowanie urządzenia docelowego, dla którego należy zwrócić rozmiar obiektu.

lpsizel

Punkty do lokalizacji, w której zwracana jest rozmiar obiektu.

Uwagi

Wywoływany przez ramy w odpowiedzi na pojemniku IViewObject2::GetExtent wniosek. Zastąpić tę funkcję, jeśli formantu używa dwuprzebiegowego rysunku i jego części nieprzezroczyste i przejrzyste mają różne wymiary.

Omówienie COleControl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleControl::OnGetViewRect

Index