COleControl::OnGetControlInfo

wirtualne nieważne OnGetControlInfo ( LPCONTROLINFO pControlInfo );

Parametry

pControlInfo

Wskaźnik do CONTROLINFO struktury należy wypełnić.

Uwagi

Wywołany w ramach po formantu kontenera zażądała informacji na temat kontroli. Ta informacja składa się głównie z opis klawiszy mnemoniczny formant. Domyślna implementacja wypełnia pControlInfo z domyślnymi informacjami.

Zastąpić tę funkcję, jeśli formantu wymaga przetwarzania mnemoniczny kluczy.

Omówienie COleControl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index