COleControl::OnFreezeEvents

wirtualne nieważne OnFreezeEvents ( BOOL bFreeze );

Parametry

bFreeze

TRUE jeśli formantu obsługi zdarzeń jest zamrożone; inny sposób Fałsz.

Uwagi

Wywołana w ramach kontenera wywołuje IOleControl::FreezeEvents. Domyślna implementacja nie robi nic.

Zastąpić tę funkcję, jeśli chcesz dodatkowe zachowanie, gdy obsługa zdarzeń jest zamrożone lub odblokowany.

Omówienie COleControl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index