COleControl::OnForeColorChanged

wirtualne nieważne OnForeColorChanged ( );

Uwagi

Wywołana w ramach zapasów wartość właściwości ForeColor zmianie. Domyślna implementacja wywołuje InvalidateControl.

Zastąpić tej funkcji, jeśli chcesz, aby powiadomienia po tej zmiany właściwości.

Omówienie COleControl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleControl::SetForeColor, COleControl::InvalidateControl

Index