COleControl::OnFontChanged

wirtualne nieważne OnFontChanged ( );

Uwagi

Wywołana w ramach zmianie zapasów wartość właściwości czcionki. Domyślna implementacja wywołuje COleControl::InvalidateControl. Jeśli formant jest instacji formant Windows, domyślna implementacja również wysyła komunikat WM_SETFONT aby oknie formantu.

Zastąpić tej funkcji, jeśli chcesz, aby powiadomienia po tej zmiany właściwości.

Omówienie COleControl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleControl::GetFont, COleControl::InternalGetFont, COleControl::InvalidateControl

Index