COleControl::OnEventAdvise

wirtualne nieważne OnEventAdvise ( BOOL bAdvise );

Parametry

bAdvise

Wartość TRUE wskazuje, że moduł obsługi zdarzeń był podłączony do kontroli. Wartość FAŁSZ oznacza, że programu obsługi zdarzeń został odłączony od kontroli.

Uwagi

Wywołana w ramach programu obsługi zdarzeń jest połączony lub odłączony od formantu OLE.

Omówienie COleControl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index