COleControl::OnEnabledChanged

wirtualne nieważne OnEnabledChanged ( );

Uwagi

Wywołana w ramach zmianie zapasów wartość właściwości Enabled.

Zastąpić tej funkcji, jeśli chcesz, aby powiadomienia po tej zmiany właściwości. Domyślna implementacja wywołuje InvalidateControl.

Omówienie COleControl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleControl::SetEnabled, COleControl::GetEnabled

Index