COleControl::OnDrawMetafile

wirtu&alne nieważne OnDrawMetafile ( CDC * pDC, Stała CRectamp; rcBounds );

Parametry

pDC

Kontekstu urządzenia, w którym występuje rysunku.

rcBounds

Prostokątny obszar kontroli, włącznie z obramowaniem.

Uwagi

Wywoływany przez ram aby narysować formant OLE w określonego prostokąta obwiedni przy użyciu kontekstu urządzenia określonego metapliku. Domyślna implementacja wywołuje funkcję OnDraw.

Omówienie COleControl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleControl::OnDraw, COleControl::DrawContent, COleControl::DrawMetafile

Index