COleControl::OnDraw

wirtualne nieważne OnDraw ( CDC * pDC, Stała CRectamp; rcBounds, Stała CRect & rcInvalid );

Parametry

pDC

Kontekstu urządzenia, w którym występuje rysunku.

rcBounds

Prostokątny obszar kontroli, włącznie z obramowaniem.

rcInvalid

Prostokątny obszar formant, który jest nieprawidłowy.

Uwagi

Wywoływany przez ram, aby narysować formant OLE w określonego prostokąta obwiedni przy użyciu kontekstu podanego urządzenia.

OnDraw jest zazwyczaj nazywany dla ekranu, przekazując kontekstu urządzenia ekranu jako podstawowy kontroler domeny. Parametr rcBounds Określa prostokąt w kontekście urządzenia docelowego (w stosunku do jego bieżący tryb mapowanie). Parametr rcInvalid jest rzeczywiste prostokąt, który jest nieprawidłowy. W niektórych przypadkach będzie mniejszy obszar niż rcBounds.

Omówienie COleControl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleControl::OnDrawMetafile, COleControl::DrawContent, COleControl::DrawMetafile

Index