COleControl::OnDoVerb

wirtualne BOOL OnDoVerb ( LONG iVerb, LPMSG lpMsg, HWND hWndParent, LPCRECT lpRect );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli połączenie zostało zakończone pomyślnie; inny sposób 0.

Parametry

iVerb

Indeks zleceń kontroli do wywołania.

lpMsg

Wskaźnik do wiadomości systemu Windows, która spowodowała zlecenie do wywołania.

hWndParent

Dojście do okna nadrzędnego formantu. Jeśli wykonanie zlecenia tworzy okno (lub windows), hWndParent powinny być używane jako nadrzędny.

lpRect

Wskaźnik do struktury RECT , do którego zostaną skopiowane współrzędne kontroli, względem kontenera,.

Uwagi

Wywołany w ramach po kontenera wywołuje funkcję Państwa IOleObject::DoVerb . Domyślna implementacja używa wpisów mapę komunikat ON_OLEVERB i ON_STDOLEVERB , aby określić funkcję właściwego do powoływania.

Zastąpić tę funkcję do zmiany domyślna obsługa zlecenie.

Omówienie COleControl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;O&N_OLEVERB, ON_STDOLEVERB, COleControl::OnEnumVerbs

Index