COleControl::OnClose

wirtualne nieważne OnClose ( DWORD dwSaveOption );

Parametry

dwSaveOption

Flaga wskazująca, czy obiekt powinien zostać zapisany przed załadunkiem. Wartości są prawidłowe:

Uwagi

Wywołany w ramach po pojemnika została wywołana funkcja IOleControl::Close formantu. Domyślnie OnClose zapisuje obiekt formantu, jeśli został zmodyfikowany i dwSaveOption jest OLECLOSE_SAVEIFDIRTY lub OLECLOSE_PROMPTSAVE.

Omówienie COleControl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index