COleControl::OnClick

wirtualne nieważne OnClick ( USHORT iButton );

Parametry

iButton

Wskaźnik myszy. Może mieć jedną z następujących wartości:

Uwagi

Wywołany w ramach, kiedy został kliknięty przycisk myszy lub wywołał metodę DoClick. Domyślna implementacja wywołuje COleControl::FireClick.

Zastąpić tę funkcję Państwa, modyfikacji lub rozszerzenia domyślna obsługa.

Omówienie COleControl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleControl::DoClick, COleControl::FireClick

Index