COleControl::OnBorderStyleChanged

wirtualne nieważne OnBorderStyleChanged ( );

Uwagi

Wywołana w ramach zapasów wartość właściwości BorderStyle zmianie. Domyślna implementacja wywołuje InvalidateControl.

Zastąpić tej funkcji, jeśli chcesz, aby powiadomienia po tej zmiany właściwości.

Omówienie COleControl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleControl::SetBorderStyle, COleControl::InvalidateControl

Index