COleControl::OnBackColorChanged

wirtualne nieważne OnBackColorChanged ( );

Uwagi

O nazwie ramy, gdy wartość właściwości BackColor zostanie zmieniona.

Zastąpić tej funkcji, jeśli chcesz, aby powiadomienia po tej zmiany właściwości. Domyślna implementacja wywołuje InvalidateControl.

Omówienie COleControl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleControl::GetBackColor, COleControl::InvalidateControl

Index