COleControl::OnAppearanceChanged

wirtualne nieważne OnAppearanceChanged ( );

Uwagi

Wywołana w ramach zapasów wartość właściwości wyglądu zmianie.

Zastąpić tej funkcji, jeśli chcesz, aby powiadomienia po tej zmiany właściwości. Domyślna implementacja wywołuje InvalidateControl.

Omówienie COleControl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleControl::GetAppearance, COleControl::SetAppearance, COleControl::InvalidateControl

Index