COleControl::OnAmbientPropertyChange

wirtualne nieważne OnAmbientPropertyChange ( DISPID dispID );

Parametry

dispID

Identyfikator wysyłki właściwość otoczenia, że zmianie, lub DISPID_UNKNOWN wiele właściwości uległy zmianie.

Uwagi

Wywołana w ramach otoczenia właściwości kontenera zmianie wartości.

Omówienie COleControl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleControl::GetAmbientProperty

Index