COleControl::LockInPlaceActive

BOOL LockInPlaceActive ( BOOL Blok );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli blokady zakończyła się pomyślnie; inny sposób 0.

Parametry

blok

Prawda , jeśli w miejsce stanu aktywnego formantu ma być zablokowany; Wartość FALSE , jeśli ma ono zostać odblokowany.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji, aby zapobiec dezaktywacja formantu kontenera. Należy zauważyć, że każdy blokowania kontroli muszą łączyć się z odblokowywanie kontroli po zakończeniu. Należy jedynie zablokujesz formantu na krótki okres czasu, takich jak podczas wyzwalania zdarzenia.

Omówienie COleControl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index