COleControl::Load

niew&ażne Obciążenia ( LPCTSTR strNewPath, CDataPathPropertyamp; podpory );

Parametry

strNewPath

Wskaźnik ciąg zawierający ścieżkę, która odwołania bezwzględne położenie właściwości formantu asynchroniczne.

podpory

Obiekt CDataPathProperty wykonawcze nieruchomością asynchronicznych kontroli.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji, aby zresetować wszystkie poprzednie dane ładowane asynchronicznie i zainicjować nowym załadunkiem asynchronicznego właściwości formantu.

Omówienie COleControl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CDataPathProperty

Index