COleControl::IsSubclassedControl

wirtualny BOOL IsSubclassedControl);

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli formant jest podklasą klasy; inny sposób 0.

Uwagi

Wywoływany przez ramy do określenia, jeśli kontroli podklas sterowania systemu Windows. Należy zastąpić tę funkcję i zwraca TRUE Jeśli Twój OLE formant podklas formant Windows.

Omówienie COleControl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index