COleControl::IsOptimizedDraw

BOOL IsOptimizedDraw ( );

Wartość zwracany

TRUE Jeśli kontener obsługuje zoptymalizowane rysunku dla bieżącej operacji rysowania; inny sposób Fałsz.

Uwagi

Nazwać tę funkcję w celu ustalenia, czy kontener obsługuje rysunku zoptymalizowane dla bieżącej operacji rysowania. Jeżeli obsługiwana jest zoptymalizowana rysunku, kontroli muszą nie zaznacz starych obiektów (pióra, pędzle, fontów itp.) do kontekstu urządzenia po zakończeniu rysowania.

Omówienie COleControl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index