COleControl::InvalidateControl

nieważne InvalidateControl ( LPCRECT lpRect = NULL );

Parametry

lpRect

Wskaźnik do regionu formantu ma być unieważniony.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji, aby wymusić formantu odświeżenie. Jeśli lpRect ma wartość NULL , cały formant zostaną narysowane ponownie. Jeśli lpRect nie ma wartości NULL, oznacza to część prostokąt formantu, który ma zostać unieważnione. W przypadkach gdy formant ma okna lub jest obecnie nieaktywna, prostokąta jest ignorowany i wywołanie do lokacji klienta IAdviseSink::OnViewChange Członkowskie funkcji. Funkcję tę należy stosować zamiast z CWnd::InvalidateRect lub :: InvalidateRect.

Omówienie COleControl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleControl::Refresh

Index