COleControl::InternalSetReadyState

nieważne InternalSetReadyState ( długą lNewReadyState );

Parametry

lNewReadyState

Stan gotowości ustawić dla formantu, jedna z następujących wartości:

READYSTATE_UNINITIALIZED

Stan inicjowania domyślny

READYSTATE_LOADING

Kontrola jest obecnie ładowania jego właściwości

READYSTATE_LOADED

Kontrola została zainicjowana

READYSTATE_INTERACTIVE

Formant ma za mało danych na interaktywne, ale nie wszystkie asynchronicznych danych jest jeszcze załadowana

READYSTATE_COMPLETE

Formant ma wszystkie jego dane

Uwagi

Wywołanie funkcja ta służy do ustawiania stanu gotowości kontroli.

Większość formantów proste nigdy potrzebował do rozróżniania ZAŁADOWANE i interaktywne. Jednakże formantów, które obsługują właściwości ścieżki danych nie może być gotowy do interaktywnych, dopóki przynajmniej niektóre dane są odbierane asynchronicznie. Formant powinni próbować stać się tak szybko, jak to możliwe interakcyjne.

Omówienie COleControl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleControl::FireReadyStateChange, COleControl::GetReadyState

Index