COleControl::InternalGetText

St&ała CStringamp; InternalGetText ( );

Wartość zwracany

Odwołanie do formantu ciąg tekstowy.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji dostępu do zasobu tekst lub właściwość Podpis formantu.

Omówienie COleControl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleControl::GetText, COleControl::SetText

Index