COleControl::InitializeIIDs

nieważne InitializeIIDs ( Stała IID * piidPrimary, Stała IID * piidEvents );

Parametry

piidPrimary

Wskaźnik identyfikator interfejsu formantu wysyłki podstawowego interfejsu.

piidEvents

Wskaźnik identyfikator interfejsu formantu zdarzenia interfejsu.

Uwagi

Wywołanie funkcji w konstruktorze formantu do informowania klasy bazowej interfejsu identyfikatory formantu będzie używany.

Omówienie COleControl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index