COleControl::GetWindowlessDropTarget

wirtualnej IDropTarget * GetWindowlessDropTarget ( );

Wartość zwracany

Wskaźnik do obiektu IDropTarget interfejsu. Ponieważ nie ma okna, obiekt bez okien nie można zarejestrować interfejs IDropTarget . Jednak do uczestniczenia w przeciągania i upuszczania, obiekt bez okien można nadal implementować interfejs i zwraca go w GetWindowlessDropTarget.

Uwagi

Zastąpić GetWindowlessDropTarget , gdy chcesz, aby formant docelowych OLE przeciągnij i upuść operacji. Normalnie wymagałoby to, aby oknie formantu zostały zarejestrowane jako miejsce docelowe upuszczenia. Ale ponieważ formant nie okna własnej, kontener użyje jego własnym oknie jako miejsce docelowe upuszczenia. Kontrola po prostu musi dostarczyć implementacja interfejsu IDropTarget , do którego pojemnika można delegować wywołań w odpowiednim czasie. Na przykład:

IDropTarget * CMyCtrl::GetWindowlessDropTarget()
{
 nbsp;  m_xDropTarget.AddRef();
    zwrot & m_xDropTarget;
}

Omówienie COleControl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index