COleControl::GetStockTextMetrics

nieważne GetStockTextMetrics ( LPTEXTMETRIC lptm );

Parametry

lptm

Wskaźnik do struktury TEXTMETRIC.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do pomiaru metryki tekstu dla formantu zapasów własności Font, które mogą być wybierane z funkcji SelectStockFont . Funkcję GetStockTextMetrics będzie zainicjować struktury TEXTMETRIC wskazywanego przez lptm z metryki ważne informacje w przypadku powodzenia, lub wypełnienia struktury zerami, jeśli nie kończy się pomyślnie. Użyj tej funkcji, a zamiast :: GetTextMetrics podczas malowania formantu, ponieważ formanty, takie jak wszelkie osadzony obiekt OLE, mogą być wymagane do winni w metapliku.

Struktura TEXTMETRIC domyślna czcionka jest odświeżany, gdy wywoływana jest funkcja SelectStockFont . Ta funkcja powinna wywołać tylko wtedy, gdy wybieranie zapasów czcionkę, aby zapewnić informacje, które zapewnia jest prawidłowa.

Omówienie COleControl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index