COleControl::GetNotSupported

nieważne GetNotSupported ( );

Uwagi

Wywołanie tej funkcji w miejsce funkcji Get jakiejkolwiek własności, gdzie pobieranie właściwości formantu użytkownika nie jest obsługiwane. Przykładem byłby właściwość, która jest tylko do zapisu.

Omówienie COleControl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;COleControl::Set&NotSupported

Index