COleControl::GetMessageString

wirtu&alne nieważne GetMessageString ( UINT nID, CStringamp; rMessage ) const;

Parametry

nID

Identyfikator elementu menu.

rMessage

Odwołanie do obiektu CString , poprzez które zostanie zwrócony ciąg.

Uwagi

Wywoływany przez ram w celu uzyskania krótki ciąg znakowy opisujący celem element menu zidentyfikowane przez nID. To może służyć do uzyskania wiadomość do wyświetlania na pasku stanu, natomiast element menu jest wyróżniony. Domyślna implementacja próbuje załadować zasobu ciągu określonego przez nID.

Omówienie COleControl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index