COleControl::GetHwnd

OLE_HANDLE GetHwnd ( );

Wartość zwracany

Dojście do okna formant OLE, jeśli takie istnieją; inny sposób NULL.

Uwagi

Ta funkcja implementuje funkcję Pobierz właściwość hWnd zapasów.

Omówienie COleControl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index