COleControl::GetForeColor

OLE_COLOR GetForeColor ( );

Wartość zwracany

Wartość zwracany określa bieżący kolor jako wartość OLE_COLOR , jeśli kończy się pomyślnie. Ta wartość może być przetłumaczona na COLORREF wartości wywołania TranslateColor.

Uwagi

Ta funkcja implementuje funkcję Get zapasów Właociwooć ForeColor.

Omówienie COleControl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleControl::AmbientForeColor, COleControl::TranslateColor, COleControl::GetBackColor, COleControl::SetForeColor

Index