COleControl::GetFontTextMetrics

niew&ażne GetFontTextMetrics ( LPTEXTMETRIC lptm, CFontHolderamp; fontHolder );

Parametry

lptm

Wskaźnik do struktury TEXTMETRIC.

fontHolder

Odwołanie do obiektu CFontHolder.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do pomiaru metryki tekstu dla dowolnego obiektu CFontHolder , posiadane przez formant. Taka czcionka może być wybrana z funkcji COleControl::SelectFontObject . GetFontTextMetrics będzie zainicjować struktury TEXTMETRIC wskazywanego przez lptm z metryki ważne informacje dotyczące czcionek fontHolder, jeśli kończy się pomyślnie, lub wypełnienia struktury zerami, jeśli nie kończy się pomyślnie. Należy użyć tej funkcji, a zamiast :: GetTextMetrics podczas malowania formantu, ponieważ formanty, takie jak wszelkie osadzony obiekt OLE, mogą być wymagane do winni w metapliku.

Struktura TEXTMETRIC domyślna czcionka jest odświeżany, gdy wywoływana jest funkcja SelectFontObject . GetFontTextMetrics powinna wywołać tylko wtedy, gdy wybieranie zapasów własności Font do zapewnienia informacji, którą zapewnia jest prawidłowa.

Omówienie COleControl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index