COleControl::GetFont

LPFONTDISP GetFont ( );

Wartość zwracany

Wskaźnika do interfejsu wysyłania czcionki formantu zapasów własności Font.

Uwagi

Ta funkcja implementuje funkcję Get zapasów właściwości czcionki. Należy zauważyć, że obiekt wywołujący musi zwolnić obiekt po zakończeniu. W ramach wprowadzenia w życie kontroli dostępu do formantu zapasów czcionki obiektu za pomocą InternalGetFont . Aby uzyskać więcej informacji na temat używania czcionki formantu, zobacz artykuł formantów ActiveX: przy użyciu czcionki w formancie ActiveX w Visual C++ Programmer's Guide.

Omówienie COleControl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleControl::SetFont, COleControl::AmbientFont, COleControl::InternalGetFont

Index