COleControl::GetExtendedControl

LPDISPATCH GetExtendedControl ( );

Wartość zwracany

Wskaźnik do kontenera extended obiekt formantu. Jeśli nie ma żadnego obiektu, wartość jest NULL.

Ten obiekt może być manipulowane przez jego interfejsu IDispatch . Za pomocą metody QueryInterface dla uzyskania innych dostępnych interfejsów dostarczanych przez obiekt. Jednak obiekt nie jest wymagany do obsługi określonych interfejsów. Należy zauważyć, że polegając na szczególne cechy obiektu kontenera rozszerzonej kontroli limitów przenośność formantu do innego dowolnego kontenerów.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do uzyskania wskaźnik do obiektu utrzymywane przez kontener, który reprezentuje kontroli z rozszerzony zestaw właściwości. Funkcji, która wymaga tej funkcji jest odpowiedzialna za dopuszczanie wskaźnik po zakończeniu obiektu. Należy zauważyć, że kontener nie jest wymagany do obsługi tego obiektu.

Omówienie COleControl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index