COleControl::GetControlSize

nieważne GetControlSize ( int * pcx, int * pcy );

Parametry

pcx

Określa szerokość formantu w pikselach.

pcy

Określa wysokość formantu w pikselach.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do pobierania rozmiar okna formantu OLE.

Należy zauważyć, że wszystkie współrzędne dla kontroli systemu windows są ustalane względem górnego rogu formantu.

Omówienie COleControl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleControl::GetRectInContainer, COleControl::SetControlSize

Index