COleControl::GetClientSite

LPOLECLIENTSITE GetClientSite ( );

Wartość zwracany

Wskaźnik do formantu bieżącej witryny klienta w jego opakowanie.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji kwerendy obiekt wskaźnika do swojej obecnej lokalizacji klienta w ramach jego kontenera.

Zwrócony wskaźnik wskazuje na wystąpienie IOleClientSite. Interfejs IOleClientSite , realizowanych przez pojemniki, jest widok obiektu kontekstem: gdzie jest zakotwiczony w dokumencie, gdzie pobiera jego składowania, interfejs użytkownika i innych zasobów.

Omówienie COleControl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index