COleControl::GetClientRect

wirtualnej GetClientRect void ( LPRECT lpRect ) stała;

Parametry

lpRect

Wskaźnik do struktury RECT zawierający wymiary obszaru klienckiego formantu bez okien; oznacza to, że rozmiar formantu minus krawędzie okien, ramek, paski przewijania i tak dalej. Parametr lpRect wskazuje rozmiar formantu klienta prostokąt, nie położenia.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do pobierania rozmiar obszaru klienckiego formantu.

Omówienie COleControl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index