COleControl::GetClientOffset

wirtualnej GetClientOffset void ( długo * pdxOffset, długo * pdyOffset ) stała;

Parametry

pdxOffset

Wskaźnik przesunięcie w poziomie obszaru klienckiego formantu OLE.

pdyOffset

Wskaźnik przesunięcie w pionie obszaru klienckiego formantu OLE.

Uwagi

Formant OLE posiada prostokątny obszar w ramach jego kontenera. Obszaru klienckiego formantu jest obszaru kontroli, z wyjątkiem obramowań i pasków przewijania. Przesunięcie pobierane przez GetClientOffset różni się od lewego górnego rogu formantu prostokątny obszar i lewym górnym rogu obszaru klienckiego. Jeśli formantu ma-klient elementów innych niż standardowe granic i paski przewijania, zastąpić tę funkcję Państwa, aby określić przesunięcie.

Omówienie COleControl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleControl::ParentToClient, COleControl::ClientToParent

Index